Prvi koraci

 

1.  Registracija


Registrujte se na ovoj stranici  http://www.yuspot.com/user/signup i popunite sva odgovarajuća polja : najbrži i najlakši put za registraciju je preko dugmeta FACEBOOK ili TWITTER :


 registracija 
 

 

 

 

1.1  Prijavi se


Ukoliko već posedujete nalog na Yuspotu prijavite se na ovoj stranici  :

http://www.yuspot.com/user/login  i popunite odgovarajuća polja :

 


 prijava 

 

 

 

 

2.  Kreirajte vaše prve YU Table


Kada se prvi put registrujete na Yuspotu pojaviće se sledeći prozor koji izgleda ovako :

 

 

default tables
 

 

Sa leve strane prozora se nalaze predlozi za kreiranje vaših prvih YU tabli a sa desne strane prozora se nalaze neke standardne YU table koje smo mi inicijalno postavili da bi vama olakšali kreiranje. Naravno vi ih možete izbrisati i kreirati Yu table po vašoj želji. Kada jednom izaberete vaše table kliknite na dugme Kreiraj !


 

 

 

 

3. Dodaj sliku ili video ..


Kada kreirate vaše prve YU table pojaviće se sledeći prozor sa 3 polja :

 

 

  
 

 

   

 

 

   3.1  Polje Preuzmi Značku:


Ako kliknete na polje Preuzmi Značku pojaviće  se mali prozor gde možete uneti željenu adresu Internet prezentacije i preuzeti Sliku ili Video i kao značku zakačiti na YU tablu koju ste prethodno kreirali :

 

 


 preuzmi znacku 

 

 

 

 

3.2  Polje Postavi Značku


 Ako Kliknete na polje Postavi Značku, pojaviće  se prozor u kom treba da  postavite ( Upload ) sliku sa vašeg računara na YU tablu :

 

 

postavi znacku
 

 

 

 

3.3  Polje Kreiraj YU Tablu


4.3 Ako kliknete na opciju Kreiraj YU Tablu : Nakon toga će se pojaviti sledeći prozor gde treba da uneste naslov vaše YU  table i da je smestite u kategoriju kojoj pripada :

 


 kreiraj tablu 
 

 

 

4.  Dugme Dodaj +


Nakon što kreirate vaše prve inicijalne YU Table da bi ste dodali slike ili video u gornjem desnom uglu vašeg prozora se nalazi traka sa dugmetom  Dodaj + :

 

 


 dodaj sadrzaj 


 

 

Nakon sto kliknete na dugme Dodaj + pojaviće se prozor koji vam je već poznat    i naravno preko njega možete Preuzeti ili Postaviti Slike/Video ili kreirati nove YU Table  :

 

 

popup prozor dodaj sadrzaj